Fittness vybavení

Obchodní informace - Ochrana osobních údajů

Provozovatel serveru www.online-sport.cz se zavazuje k níže uvedenému.

Respektujeme Vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout další hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím. Nakládáme s nimi v souladu s dodržováním zákona číslo 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů a informací.

Údaje o registraci www.online-sport.cz u Úřadu pro ochranu osobních údajů k nahlédnutí v evidenci registrovaných správců.

Údaje, které zadáváte při registraci

Jako zákazník musíte při vaší registraci uvést následující údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Úplnou poštovní adresu
  • E-mailové spojení

Tyto informace jsou důležité pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Jsou použity k realizaci a zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží, reklamacím a k další komunikaci s Vámi.

Při registraci jste dotázáni na vyplnění i dalších nepovinných údajů. Poskytnutí těchto údajů záleží jen na Vašem rozhodnutí.

Údaje o Vašich nákupech

Údaje o Vašich nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetí straně.

Zrušení vaší registrace a výmaz Vašeho emailu z rozesílací databáze

Pokud se rozhodnete a budete chtít zrušit Vaši registraci, stačí když nám zavoláte na jakýkoliv telefonní kontakt nebo napíšete na email: info@online-sport.cz. Vaše registrace bude zrušena a veškeré informace o Vás, jako zákazníkovi, vymazány.

Shrnutí

Server www.online-sport.cz si váží Vaší důvěry a chrání Vaše soukromá data před zneužitím. Tyto informace shromažďujeme proto, abychom zkvalitnili naše služby. Neposkytujeme je žádným jiným subjektům.

Váš souhlas

Registrací na internetovém obchodu www.online-sport.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.